เครื่องมือวิเคราะห์วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการจองเครื่องมือวิเคราะห์

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานเครื่องมือ และสำหรับผู้ที่ทำการจองไว้และต้องการยกเลิก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 2 วัน หากไม่แจ้ง ระบบจะระงับการเข้าใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ.

1

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก กำหนดชื่อ-รหัสผ่าน และกรอกประวัติผู้ใช้งาน หากลืมกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

2

ตรวจสอบตารางการจอง

ทำการตรวจสอบตารางการจองทุกครั้ง ก่อนทำการจองเครื่องวิเคราะห์ กรณียกเลิก ทำงานยกเลิกในระบบและแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3

ทำการจองเครื่องมือวิเคราะห์

การจองเครื่องมือ สามารถจองได้อาทิตย์ละ 1 วัน/ คน หากต้องการใช้เครื่องมือต่อเนื่อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ